Van ECD naar professionele omgeving: begin bij de basis

Een succesvolle verbouwing die volledig aansluit bij jouw manier van werken!


Ieder vakgebied kent zijn eigen jargon met bijbehorende instrumenten. Je hoeft aan een vakman- of vrouw niet uit te leggen hoe de desbetreffende instrumenten te gebruiken of te vragen wat hij/zij daarbij nodig heeft. Opleiding en ervaring toont zich in vakbekwaamheid wat vertrouwen geniet van degene die daarvan gebruik maakt. Dit klinkt logisch, maar gaat dit ook zo in de praktijk?

Neem bijvoorbeeld de zorgprofessional. Actiz en VGN hebben een ontwerp opgesteld voor een professionele zorg- en behandelomgeving. Daarin vind je onder andere een beschrijving van de grondbeginselen, de principes voor de werking en het ontwerp van de professionele omgeving. Deze informatie is voor iedere VV&T- en gehandicaptenzorginstelling bruikbaar! De professionele omgeving richt zich op het maximaal ondersteunen van de zorgprofessional bij het vakmanschap en de samenwerking met andere zorgprofessionals.

In de nabije toekomst is de uitdaging voor iedere zorgorganisatie de beweging te maken van een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) naar de professionele omgeving. Een grote verbouwing terwijl de ‘winkel’ open moet blijven. En niet alleen het applicatielandschap moet opnieuw bekeken moet worden.
Wat mij betreft begint het traject met het stellen van de 4 belangrijkste vragen:
1. Wie ben je als zorgorganisatie?
2. Welke toevoegde waarde en betekenis wil je geven aan je klanten?
3. Hoe wil je dat bereiken?
4. Hoe toont zich dit in de dagelijkse praktijk?

Deze vragen leiden tot herbezinning, bekrachtigen of herdefiniëren van je missie, visie, organisatiedoelstelling en bijbehorende processen. Dit is de basis, je kompas, waarmee je als organisatie de koers uitzet voor je digitale strategie met bijbehorende roadmap. Deze roadmap geeft richting en houvast om vervolgens vanuit de processen beslissingen te nemen over je digitale instrumenten. Maar óók wat nìet wordt gedaan en gebruikt. Het geeft inzicht in wat de impact is op je ICT- infrastructuur en (financiële) middelen. De roadmap helpt organisaties in gesprek te gaan met zorgfinanciers over hoe deze ambitie te realiseren of gebruik te maken van subsidiemogelijkheden.

Het inzicht dat de professionele omgeving jou als organisatie kan geven, de weg naar een digitale landschap dat de zorgprofessional ondersteunt, is méér dan een digitale exercitie. Het is een grote verbouwing die de fundamenten van de organisatie raakt en daarmee ook de zorgprofessional. Het is daarom van cruciaal belang de zorgprofessionals te betrekken en ook zeggenschap te geven zodat de  verbouwing succesvol én gedragen wordt.

WHITEPAPER

Wil je als zorgorganisatie tot een duurzaam, digitaal landschap komen? Investeer in het (her)formuleren van je digitale strategie om vanuit daar je digitale zorglandschap te (her)ontwerpen en in te richten. Lees hier meer over de digitale strategie.

Lees whitepaper

Topic: