De professionele omgeving: de informatiemanager als verbinder

In iedere zorgorganisatie is ICT een randvoorwaarde die niet meer weg te denken is. (Zorg)processen worden ondersteund door digitale systemen en het werk wordt uit handen genomen door slimme e-health en domotica.

Het verantwoordelijk zijn voor de inrichting van een duurzaam en digitaal (informatie-) landschap binnen jouw zorgorganisatie is geen eenvoudige klus. Hoe kom je van een versnipperd, digitaal landschap tot een digitaal landschap dat aansluit bij de doelstellingen van jouw organisatie? En hoe zorg je ervoor dat het digitaal landschap ondersteunend is aan de dagelijkse werkzaamheden van de zorgprofessional? Hiervoor is een digitale strategie nodig: de strategie die de visie op zorg van een zorgorganisatie middels digitale mogelijkheden optimaal verwezenlijkt.

Wat mij betreft is het daarvoor noodzakelijk om terug te gaan naar de tekentafel om zo, rekening houdend met de gemeenschappelijke belangen, een passend digitaal zorglandschap uit te werken dat het primaire proces ondersteund. De informatiemanager heeft hierin een verbindende rol: hij of zij vertaalt de behoeften van de zorgprofessional naar een digitaal zorglandschap. VGN en ActiZ hebben hiervoor de handreiking professionele omgeving opgesteld.

Bovenstaande lijkt wellicht vanzelfsprekend, maar is in de praktijk weerbarstiger. Mijn ervaring is dat het onbevooroordeeld terug gaan naar de tekentafel een lastige opgave is voor alle betrokkenen. Daarnaast dwingen o.a. de financiële mogelijkheden en de mogelijkheden van je ICT – infrastructuur je tot het maken van keuzes. Daarbij komt dat je formele en informele zeggingskracht en -macht niet moet onderschatten; deze zijn vaak van invloed op het uiteindelijke advies en de besluitvorming.

In mijn vorige blog ‘Van ECD naar professionele omgeving: begin bij de basis’ schreef ik dat de beweging van een ECD naar een professionele omgeving maken een grote verbouwing is waarbij het primaire proces verantwoord door moet gaan. De informatiemanager is als organisatielid onderdeel van de dagelijkse dynamiek. Daardoor is de informatiemanager als mede-ontwerper aan de tekentafel begrijpelijkerwijs niet altijd geheel vrij van belangen. Maar ook de informatiemanager is gebaat bij een digitale strategie: het fungeert als richtinggevend kader om de professionele omgeving samen met de zorgprofessionals en andere belanghebbenden uit te werken.

Kortom: wil je als zorgorganisatie tot een duurzaam, digitaal landschap komen? Maak dan een pas op de plaats en investeer in het (her)formuleren van je digitale strategie om vanuit daar je digitale zorglandschap te (her)ontwerpen en in te richten. Het duurzaam (her)ontwerpen en (her)inrichten vraagt om een onafhankelijke procesbegeleider die vanuit een constructieve aanpak tot een passende (in)richting van de professionele omgeving komt.

Worstelt jouw organisatie met het versnipperde digitale landschap en vind je dat het anders moet? Onze aanpak ‘Kijken-Richten-Inrichten-Verrichten’ begeleidt jouw organisatie tot het komen van een professionele omgeving die jouw manier van werken ondersteunt. Wij lichten graag onze aanpak toe!

Beter_Healthcare_Digitale_Strategie_Care_afbeelding
WHITEPAPER
Wil je als zorgorganisatie tot een duurzaam, digitaal landschap komen? Investeer in het (her)formuleren van je digitale strategie om vanuit daar je digitale zorglandschap te (her)ontwerpen en in te richten. Lees hier meer over de digitale strategie.

 

Lees whitepaper

Topic: