Een stevig fundament voor jouw digitale ondersteuning

Zorgaanbieders in de caresector staan voor diverse uitdagingen: zorguitgaven rijzen de pan uit, de werkdruk én personeelskrapte nemen toe en ook de administratieve lasten zijn hoog. Tegelijkertijd vragen cliënten (en hun naasten) inzage in hun eigen zorgdossier en willen zij meer regie over hun eigen zorgproces: een zorgproces dat in toenemende mate vanuit netwerken rondom de cliënt georganiseerd wordt (netwerkzorg). Om goed op deze uitdagingen in te spelen, vraagt dit om een frisse blik op de huidige digitale ondersteuning voor de zorgprofessional.

In één van onze vorige blogs schreven we over het belang om bij de basis te beginnen wanneer je hier werk van wilt maken. Dit begint met “herbezinning, bekrachtigen of herdefiniëren van je missie, visie, organisatiedoelstelling en bijbehorende processen. Dit is de basis, je kompas, waarmee je als organisatie de koers uitzet voor je digitale strategie met bijbehorende roadmap.” Maar hoe pak je zoiets nu het beste aan?

Digitale strategie
Wij zijn ervan overtuigd dat het aanpakken van informatie- en organisatievraagstukken altijd zijn oorsprong moet vinden in de visie op zorg en hoe deze wordt beleefd binnen jouw organisatie. Door goed te kijken naar de huidige en de gewenste situatie kan een visie op digitale ondersteuning worden opgesteld. In een volgende fase kan deze visie worden uitgewerkt in een richtinggevende digitale strategie die aansluit op de visie op zorg en de strategische doelstellingen van jouw organisatie.

Een digitale strategie bestaat in ieder geval uit:

  • De visie op digitale ondersteuning van de organisatie (de stip op de horizon);
  • De concrete doelstellingen die hierbij horen (de coördinaten van de stip op de horizon);
  • De strategieën om deze doelstellingen te bereiken (de wegen ernaartoe);
  • De stappen/projecten die moeten worden genomen;
  • De indicatoren die aangeven in hoeverre de organisatie op koers ligt.

Vervolgens is het zaak om de juiste randvoorwaarden te creëren en de benodigde structuren in te richten om deze digitale strategie uit te voeren en de beoogde doelstellingen te realiseren. Hierbij kun je denken aan programma-, project- en portfoliomanagement.

Onze aanpak
Onze aanpak ‘Kijken-Richten-Inrichten-Verrichten’ is bij uitstek geschikt om te komen tot een digitale strategie die de manier waarop je zou willen werken ondersteunt. Je kunt meer lezen over deze aanpak in onze whitepaper digitale strategie care.

Is jouw organisatie toe aan verandering die impact heeft en durf jij ook samen anders te kijken? Wij lichten onze aanpak graag verder toe in een persoonlijk gesprek!

Beter Healthcare Digitale Strategie
WHITEPAPER
Lees whitepaper

Topics: