Medische verrichtingen gestandaardiseerd vastleggen met de Verrichtingenthesaurus

Om gestandaardiseerde vastlegging van medische verrichtingen mogelijk te maken heeft DHD samen met de wetenschappelijke verenigingen de Verrichtingenthesaurus ontwikkeld. De Verrichtingenthesaurus werkt volgens het principe: éénmalig registreren, meervoudig gebruiken. Hierdoor kan méér gedaan worden met een lagere registratielast. Op het moment van het schrijven is nog maar één ziekenhuis overgegaan op gebruik van deze registratiestandaard, terwijl de voordelen alleen maar groter worden naarmate er meer ziekenhuizen over gaan op deze manier van verrichtingenregistratie. In deze blog geven wij meer informatie over de Verrichtingenthesaurus en lichten wij toe waarom ziekenhuizen hiervoor kunnen kiezen.

Eén van de voordelen van een modern elektronisch patiëntendossier (EPD) is dat medische gegevens gestructureerd vastgelegd kunnen worden. Vervolgens zijn deze gegevens makkelijk te gebruiken in bijvoorbeeld rapportages en dashboards.

Sinds een aantal jaar worden diagnosegegevens door de meeste ziekenhuizen eenduidig en gestructureerd vastgelegd via de Diagnosethesaurus. Voor medische verrichtingen bestond eerder nog geen landelijke standaard. Sommige ziekenhuizen maken gebruik van het Verrichtingenbestand (CBV), anderen registreren alleen financiële zorgactiviteiten (ZA-codes) en weer anderen maken gebruik van eigen codes. Door deze verschillende manieren van vastlegging kunnen gegevens niet met elkaar vergeleken worden. Informatie wordt vaak opnieuw uitgevraagd in aparte dataregistraties of vragenlijsten, met alle administratieve last van dien. De Verrichtingenthesaurus biedt uitkomst. De Verrichtingenthesaurus werkt volgens het principe: éénmalig registreren, meervoudig gebruiken. Hierdoor kan méér gedaan worden met een lagere registratielast.

In het kort: de Verrichtingenthesaurus

Waar de Diagnosethesaurus zich richt op het vastleggen van medische diagnoses (met afleiding naar een DBC-diagnose), is de Verrichtingenthesaurus bedoeld om medische verrichtingen vast te leggen aan de bron. De bedoeling is dat met behulp van de Verrichtingenthesaurus eenduidig en intuïtief vastgelegd wordt welke verrichtingen bij een patiënt zijn uitgevoerd. Door middel van een automatische afleiding worden de geregistreerde, medische verrichtingen waar nodig vertaald naar de diverse registratiestandaarden zoals een Conciliumcode (in het geval van Plastische Chirurgie), SNOMED-CT (wat [internationale] gegevensuitwisseling mogelijk maakt), zorgactiviteiten (ZA-codes) voor de financiële afhandeling en zorginformatie-bouwstenen (ZIB’s).

Verrichtingenthesaurus afbeelding

Figuur 1: Voorbeeld van een Verrichtingenthesaurus-term met afleidingen

Voordelen van de Verrichtingenthesaurus

Er wordt soms gedacht dat de Verrichtingenthesaurus een vervanging is voor de registratie van zorgactiviteiten of een verkapte herimplementatie van CBV-codes. Maar de Verrichtingenthesaurus gaat verder dan de eerdergenoemde CBV-codelijst. In de basis is de Verrichtingenthesaurus een nieuwe registratiestandaard die wordt geïmplementeerd. Pas na enige tijd zullen de baten van de implementatie zichtbaar worden. Ondanks dat, is de implementatie volgens ons méér dan de moeite waard.

Medische terminologie als registratiecode
Als eerste merken zorgverleners dat hun manier van registreren verandert. Er wordt niet meer met vage, onbekende of financiële termen geregistreerd, maar met termen die het eigen werk- en denkproces volgen. Dat komt doordat in de Verrichtingenthesaurus ieder specialisme een eigen lijst met registratiecodes heeft ontwikkeld in samenspraak met de eigen wetenschappelijke vereniging.

Eénmalig registreren, meervoudig gebruiken
Daarnaast heeft het ziekenhuis door het gebruik van de Verrichtingenthesaurus automatisch de mogelijkheid om de financiële ZA-codes af te leiden. Ook in patiëntportalen of nota’s kan in patiëntvriendelijke terminologie benoemd worden welke verrichtingen zijn uitgevoerd. Omdat de Verrichtingenthesaurus veel medisch inhoudelijke informatie bevat kan deze voor veel data-analyses van het eigen ziekenhuis gebruikt worden.

Hoe meer ziekenhuizen, hoe beter
De voordelen worden meer zichtbaar wanneer een groter aantal ziekenhuizen overgaat op de Verrichtingenthesaurus. Dankzij het registreren volgens het principe ‘eenheid van taal’ kunnen ziekenhuizen eenvoudiger data uitwisselen. Omdat de Verrichtingenthesaurus aansluit bij internationale standaarden, kan de data ook internationaal uitgewisseld worden. Dit wordt al toegepast bij de Diagnosethesaurus, waarbij de vastgelegde gegevens worden gebruikt voor de NICE kwaliteitsregistratie en de CRAMP database.

Van CBV- en ZA- codes naar één codestelsel
Wanneer alle ziekenhuizen gebruik maken van de Verrichtingenthesaurus, hoeven artsen enkel één manier van verrichtingenregistratie te leren. De termen van de Verrichtingenthesaurus zijn voor iedereen eenduidig en herkenbaar. Doordat de termen in samenspraak met de wetenschappelijke verenigingen zijn ontwikkeld, liggen de benamingen dichter bij de termen zoals deze in de praktijk gebruikt worden. Dit maakt het kiezen van de verrichting makkelijker. We verwachten dat dit een positief effect heeft op het juist vastleggen van zorgactiviteiten. Hierdoor zijn minder correcties achteraf nodig wat leidt tot snellere declaraties.

Naar ons idee levert de Verrichtingenthesaurus je organisatie méér op dan dat het je kost. Wil je meer weten over de Verrichtingenthesaurus? Neem eens een kijkje op deze pagina.

Heb je vragen of wil je graag eens sparren? Neem contact met ons op, wij denken graag met je mee!

Verrichtingenthesaurus afbeelding
WHITEPAPER

In deze whitepaper geven wij een overzicht van de stappen die genomen moeten worden voor de impactanalyse en implementatie van de Verrichtingenthesaurus.

Lees whitepaper

Topic: