I.s.h.med live Berlijn

Van 25 t/m 27 juni organiseerde Cerner haar jaarlijkse i.s.h.med live evenement in Berlijn. Beter Healthcare was hierbij!
Op dit evenement presenteren Cerner en partners de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van i.s.h.med en de toekomstvisie hoe de roadmap voor nieuwe ontwikkelingen eruitziet.

What’s next?
De belangrijkste ontwikkeling is Next Gen. Zoals de naam al zegt is dit een volgende generatie EPD: een cloud gebaseerd EPD dat zich kenmerkt door een open architectuur die ontsluiting van data en innovatie mogelijk maakt. Op basis van het cloud platform van SAP is Cerner momenteel bezig met de ontwikkeling van een opvolger voor i.s.h.med.

Voordelen van het nieuwe platform zijn onder andere een hogere performance, eenvoudige integratie en een sterk verbeterde en gebruikersgerichte user interface. Daarnaast kunnen, door het toepassen van de cloud technologie, nieuwe ontwikkelingen veel sneller beschikbaar gemaakt worden.

Next Gen kan draaien op verschillende cloud-platformen, zoals Microsoft Azure of SAP Cloud. Dit betekent dat ook de infrastructuur in een servicemodel kan worden afgenomen (IaaS).

Meer functionaliteit op het i.s.h.med platform
Een opvallende ontwikkeling: er zijn steeds meer partners die een app voor i.s.h.med leveren. Een voorbeeld is Medanets: zij leveren een app waarbij de verpleegkundige middels een smartphone rechtstreeks toegang verkrijgt tot i.s.h.med. Hiermee kan hij/zij patiëntgegevens inzien en activiteiten registreren (zoals bloeddruk of medicijnen). Deze gegevens worden niet opgeslagen op de telefoon, maar direct verwerkt in het EPD.

Een andere ontwikkeling is clinical decision support, waarbij evident based content rechtstreeks vanuit i.s.h.med kan worden aangeroepen om beslissingsondersteuning te bieden bij complexe casussen of medicatietoediening.

 "De belangrijkste ontwikkeling is Next Gen. Zoals de naam al zegt is dit een volgende generatie EPD: een cloud gebaseerd EPD."

Regio-ontwikkeling in de zorg
Daarnaast is het bijzonder om de snelle ontwikkeling in applicaties voor Population Health Management te zien. Hierbij worden de zorg- en gezondheidsaspecten van een grote groep mensen voorspeld door optimaal gebruik te maken van de data die in het zorgnetwerk rondom patiëntgroepen bekend is.

Door technische ontwikkelingen is het mogelijk om een data-analyse uit te kunnen voeren op grote hoeveelheden (on)gestructureerde data. Tevens is er de behoefte om meer in zorgketens samen te werken om de patiënt te ontzorgen in zijn/haar zorgproces. Hierdoor gaan dergelijke applicaties een grote vlucht nemen. I.s.h.med Next Gen is dankzij de open structuur en beschikbaarheid van gestandaardiseerde data geschikt voor gebruik van Population Health management en uitwisseling van gegevens in de regio. Zorgverzekeraars richten zich steeds meer op systemen om zorgkosten te beheersen. Daarnaast richten ze zich proactief op gezondheid in plaats van (het behandelen van) ziekte. Het Nederlandse zorgsysteem is hier met de huidige inrichting nog niet klaar voor.

Topic: